Érdekességek az angyalokról

Egyáltalán, kik is az angyalok? Az angyal szó (angolul: angel, latinul: angelus) eredetileg atlantiszi szóösszetétel: “Ang”: élet (az egyiptomi szimbólum, az Ankh- az élet kulcsa- szintén innen ered), az “El”: Isten fénye. Szabad fordításban tehát “Élő Istenfény” vagy “Életet adó isteni Fény”. Gyermekkorunkból még emlékszünk az angyalokra. Ki ne ismerné azt a képet a hálószobában az őrangyalról, aki egy erős sodrású patakon segíti át a gyerekeket?

Ki ne hallotta volna még a mondást egy-egy veszélyes helyzetből szerencsésen kikerülve:

“Megvédett az őrangyalod!” Ennek ellenére legtöbben a káprázatos mesebirodalom képzeletvilágába száműzték őket. Tényleg léteznek angyalok? A Bibliában lépten-nyomon olvashatunk róluk; arról, hogy megjelentek az emberek között. És nem mindig csak szeretetreméltó lényekként, hanem gyakran Isten harcos, félelmetes, hatalmas küldötteiként is.

A hagyomány szerint Isten első angyala Satanael volt. Nevének jelentése: “Isten angyala”. Őt ruházta fel Isten a legnagyobb hatalommal, és az összes angyal feljebbvalójaként hercegi rangot adományozott neki. Az angyalok nevében az “el” végződés arra utal, hogy ők mindennél és mindenkinél közelebb állnak Istenhez. Satanael volt egyben az első arkangyal is. Amikor Isten az embereket megteremtette, az angyalokat bízta meg azzal, hogy szolgálják őket. Satanael azonban megtagadta az engedelmességet. Úgy gondolta, hogy az emberek alacsonyabb rendű lények nála, és ezért nem tisztelheti őket. Felbujtotta az angyalokat, hogy forduljanak el Istentől, és őt imádják új urukként.

A legenda beszámol egy hatalmas csatáról az angyalok között. Az Úr megparancsolta Michael arkangyalnak, hogy számoljon le a lázadóval, és vegye el tőle a hercegi koronát. Michael elvesztette az első csatát Satanael ellen. Elpanaszolta Istennek, hogy nem kapott elég hatalmat és erőt ahhoz, hogy egy ilyen ellenfelet le tudjon győzni. Ezek után Michael megkapta a hadsereg egyik hercegi rangját, és hatalmas erőre tett szert. A második összecsapás Michael győzelmével végződött, és Satanael a Földre száműzetett. Ezt követően nevének “el” végződésétől megfosztották, s ettől kezdve viseli a Sátán nevet. Gyakran nevezik Lucifernek is; nevének jelentése- “Fényhozó”, a “Fény követe”- is utal származására.

Eredetileg hét arkangyal volt Azonban Satanael bukásával megváltozott a rang szerinti sorrend. A fennmaradó hat arkangyal közül az eddigi második, Michael lett az első. Neve héberül Mika-el, jelentése: “Ki olyan, mint Isten?”. Ő a harcos, aki a Földért, különösen Izraelért felelős, és az elhunytak lelkét is ő fogadja.

A harmadik – immár második – arkangyal Gabriel, a hírhozó. Neve a Gibor szóból ered, jelentése: “Isten ereje”. A bibliai mondat, “Általad jő el a Szentlélek”, jelzi megbízatását. Teljhatalma van az Édenkert, a kígyók és a Kerubok fölött. Korábban a negyedik – most a harmadik – arkangyal, Rafael így jellemzi küldetését saját szavaival: “A vándorok kísérője vagyok, meggyógyítom a betegeket.” Nevének jelentése: “az Úr meggyógyít”. Az emberek szelleme felett áll.

A negyedik – a volt ötödik – arkangyal Uriel (gyakran Arielnek vagy Aurielnek is mondják) az Akasha- Krónika őrzője. Nevének jelentése: “Isten fénye”. Jelmondata: “A szeretet a tűz hevével lángol”. Az angyalseregek vezére, az alvilág uralkodója, fényével megszabadít a démonoktól. A volt hatodik – immár az ötödik – arkangyal Sariel, az Úr ellen vétkező lelkekért felel. A hetedik – illetve hatodik – arkangyal Raquel. Nevének jelentése: “Isten bosszúja”. Természetesen itt nem az emberek közötti alantas bosszúvágyként, hanem kiegyenlítésként értendő.

A hetedik, Judit, aki azért lett angyal, hogy a hölgyek is képviselve legyenek és mert Ő a feleségem. Az arkangyalok Isten “első teremtményei”, akárcsak az itt következők. Jehudiel nevének jelentése: “Azokat, akik az Urat dicsérik, megjutalmazom”. Sealthiel az alázat angyala. Nevének jelentése: “Meghajolva könyörgöm hozzád”. Remiel a feltámadottak uralkodója. Barachielnek szintén fontos küldetése van, nevének jelentése: “Segítőnk, ne hagyj el minket!”.