Kisfaludy Tender

Podporovaný projekt je realizovaný v rámci Programu rozvoja cestovného ruchu Kisfaludy.

Meno príjemcu: Judit Erika Soósné Pápis

Názov podporovaného projektu, 4200 Hajdúszoboszló, zdroj tepla Street 47.

Identifikačné číslo aplikácie: TFC-M-1.1.2-2020-04067

Výška zmluvnej podpory: 8.000.000 ft

Rozsah podpory: 100%

Stručná prezentácia obsahu podporovaného projektu: Maľovanie, výmena nábytku, renovácia záhrady, kuchynský obklad, chladnička, kuchynský nábytok, nákup kachlí, záhradný faucetový dizajn so šachtou, Nákup LCD TV. Slnečný kolektor na ohrev bazéna.

Dátum ukončenia podporovaného projektu: 2021.05.31.